EVENIMENTE RECENTE

 • Şcoala Altfel - în imagini

  Activităţile desfăşurte au urmărit valorificarea potenţialului intelectual şi creativ. Elevului i s-a oferit dreptul de a-şi forma personalitatea şi prin intermediul propriei sale experinţe. Click aici

 • Şcoala altfel - în presă

  Întreceri sportive
  Campanie de reciclare

 • Raport Scoala Altfel

  Click aici

Misiunea scolii noastre

Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim; punem accent pe valorile promovate prin filosifia educaţională a şcolii şi pe competenţele care permit absolventului inserţia socială şi educaţia permanentă; constituirea premiselor pentru ca elevii şi absolvenţii noştri să beneficieze de şanse egale de pregătire şi afirmare profesională.

Şcoala noastră nu este un simplu loc unde înveţi, este un loc în care te formezi ca omul ce va fi întreaga ta viaţă. O parte importantî din tine o datorezi şcolii, la fel cum ea e alcătuită din fiinţa fiecăruia ce a trecut pe holurile şi prin clasele ei. .

Aici întâlneşti oamenii care îţi modelează caracterul, care îţi schimbă, fără nicio exagerare, nu doar percepţiile asupra lumii, ci şi viaţa. Aici găseşti oamenii alături de care te bucuri la fiecare reuşită şi care te vor susţine în depăşirea oricărui impas.